Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của GoDaddy

Liên hệ với đội ngũ Nhân viên hỗ trợ đạt giải thưởng của GoDaddy để được trợ giúp.

Trò chuyện với Nhân viên hỗ trợ

Để trò chuyện với Nhân viên hỗ trợ, hãy truy cập vào trang Liên hệ với chúng tôi và chọn Trò chuyện ngay.
chọn trò chuyện ngay để bắt đầu trò chuyện trực tiếp

Nếu cuộc trò chuyện trực tiếp không khả dụng, hãy tìm số và giờ hỗ trợ của chúng tôi trong Gọi cho chúng tôi.

Bạn có thể giúp gì cho tôi?

Hãy xem Tuyên bố về hỗ trợ.

Xem thêm thông tin