Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Liên kết ảnh đến một trang web

Ảnh trong phần Nội dung hoặc Giới thiệu của website có thể được liên kết tới trang bất kỳ trên website của bạn hoặc một website khác.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa Trang.
 3. Nhấp vào ảnh bất kỳ trong phần Giới thiệu hoặc Nội dung trên website của bạn.
  nhấp vào ảnh để liên kết
 4. Gần cuối bảng điều khiển Nội dung, hãy nhấp vào menu Liên kết và chọn một trang trên website của bạn — hoặc một trang trên Website khác.
  chọn một trang
 5. Nếu bạn chọn Website khác, nhập địa chỉ web của trang đó trong trường URL đến website.
  nhập địa chỉ web
 6. Các thay đổi được lưu tự động nên khi bạn thực hiện xong, hãy nhấp vào Xem trước để xem kết quả và nếu thích, hãy sử dụng một miền khác hoặc mua miền mới.
 7. Khi bạn đã sẵn sàng công khai sự thay đổi, hãy nhấp vào Đăng tải trang hoặc Đăng tải.

Thông tin thêm