Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Liên kết Văn bản hoặc Ảnh

Không có liên kết, trang web sẽ không giống một web. Website Builder phiên bản 7 cho phép bạn nhanh chóng thêm các siêu liên kết vào văn bản và ảnh.

Để liên kết văn bản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Website Builder của bạn.
 2. Nhấp vào Sửa trang.
 3. Tìm trang và hộp văn bản có chứa văn bản mà bạn muốn liên kết.
 4. Nhấp đúp vào bên trong hộp văn bản hoặc nhấp vào hộp văn bản một lần, và chọn Sửa để hiển thị trình soạn thảo của hộp văn bản.
  Nhấp vào Sửa để hiển thị trình soạn thảo.
 5. Để thêm liên kết văn bản, chọn các từ trong hộp văn bản mà bạn muốn liên kết.
 6. Nhấp vào biểu tượng chuỗi trong trình soạn thảo của hộp văn bản.
  Nhấp vào biểu tượng chuỗi để liên kết văn bản được chọn
 7. Trong cửa sổ Liên kết, nhấp vào menu Địa chỉ đích để chọn một trang trên trang của bạn, hoặc nhập một địa chỉ web (URL) vào trường Địa chỉ đích.
  Sử dụng cửa sổ Liên kết để chọn một Địa chỉ đích cho liên kết văn bản của bạn.

  Để liên kết văn bản tới một địa chỉ email, chọn văn bản và nhập vào trường Liên kết: mailto:cool@coolexample.com. Khi khách hàng nhấp vào liên kết, nó sẽ tự động mở một email trống tới địa chỉ đó.
  Để liên kết văn bản đã chọn, nhập vào trường Liên kết: mailto:cool@coolexample.com

 8. Chọn Mở Liên kết trong cửa sổ mới nếu bạn không muốn trình duyệt Web của người xem rời khỏi trang của bạn.
 9. Nhấp vàoChèn để sử dụng liên kết và đóng hộp Liên kết.
 10. Nhấp vào Nhấp vào nút Lưu. để lưu công việc của bạn.
 11. Nhấp vào Xuất bản để cập nhật trang của bạn trực tuyến.

Để liên kết một ảnh

 1. Đăng nhập vào tài khoản Website Builder của bạn.
 2. Nhấp vào Sửa trang.
 3. Tìm trang và sau đó là ảnh mà bạn muốn liên kết ở nơi khác.
 4. Nhấp vào ảnh và chọn Cài đặt.
  Nhấp vào Cài đặt
 5. Trong phần Liên kết, nhấp vào menu Địa chỉ đích để chọn một trang trên trang của bạn, hoặc nhập một địa chỉ web (URL) vào trường Địa chỉ đích.
  Nhấp vào Cài đặt
 6. Chọn Mở Liên kết trong cửa sổ mới nếu bạn không muốn trình duyệt Web của người xem rời khỏi trang của bạn.
 7. Nhấp vào Lưu để đóng cửa sổ Cài đặt.
 8. Nhấp vào Xuất bản để cập nhật trang của bạn trực tuyến.

Để có danh sách liên kết các tác vụ chính khác của Trình dựng website phiên bản 7, hãy xem Sử dụng Trình dựng website 7


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.