GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Liệt kê doanh nghiệp của tôi trên Yelp

Lưu ý: Chúng tôi cung cấp GoDaddy Social, nơi các chuyên gia của chúng tôi giúp bạn quản lý hoạt động trực tuyến, để bạn dành thời gian cho những công việc khác.

Yelp là một cách tuyệt vời để mọi người tìm thấy doanh nghiệp địa phương của bạn và để lại đánh giá trực tuyến. Một khi bạn đã đăng tải và xác nhận quyền sở hữu danh sách của mình, bạn sẽ có thể xem hiệu quả hoạt động của mình trên Yelp và cập nhật giờ làm việc, ảnh và các thông tin khác của bạn.


  1. Truy cập GoDaddy của bạn trang sản phẩm .
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  1. Truy cập GoDaddy của bạn trang sản phẩm .
  2. Cuộn đến Tiếp thị trực tuyến và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  1. Trên Bảng điều khiển, chọn Xã hội .
  2. Chọn Kết nối .
  3. Làm theo lời nhắc để kết nối với một danh sách Yelp hiện có hoặc tạo một danh sách Yelp mới. Trong cả hai trường hợp, chúng tôi sẽ tìm kiếm các danh sách Yelp hiện có tương tự như danh sách của bạn để giúp bạn xác nhận danh sách hiện có và tránh tạo các bản sao.
  4. Mỗi khi quay lại trang Xã hội, bạn sẽ có thể xem hiệu quả hoạt động của mình trên mỗi nền tảng.

Xem thêm thông tin