Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

lighttpd: Install a certificate

After your certificate request is approved, you can download your SSL and intermediate certificates from the SSL application. For more information see Downloading Your SSL Certificate. These files must be installed on your Web server.

You can also download the intermediate certificate bundle from the repository.

To Install SSL and Intermediate Certificates

  1. Copy your SSL certificate file and the certificate bundle file to your lighttpd server.
  2. You should already have a key file on the server from when you generated your certificate request.
  3. Edit your lighttpd configuration to reference these files. The exact configuration file you edit depends on your version of lighttpd, your OS platform, or the method used to install lighttpd.

Your SSL Certificate is installed. If you have problems, please see Test your SSL's configuration to help diagnose issues.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.