Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Link payees to my CashParking account


Step 3 of the CashParking® getting started series.

Set up or change your payee account information to ensure your commission payouts are sent to the correct account.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll down and select the section for Domain Products to expand it.
  3. Select Manage next to the CashParking® account you'll be working in.
  4. Select CashParking > Settings > Payee Settings.
  5. Choose the Payee account you want to receive your payments to, or set up a new Payee account.
  6. Select Save to confirm your changes.

Change the Payee account associated with your CashParking® account at any time.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.