Link photo to a webpage

Photos in your website's Content or About sections can be linked to any page on your website or on another website.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Edit/Edit Site.
 3. Click any photo in your website's About or Content sections.
  click photo to link
 4. Near the bottom of the Content panel, click the Link menu and select a page on your website — or one on Another Website.
  select a page
 5. If you chose Another Website, enter the web address in the Website URL field.
  enter web address
 6. Your changes are saved automatically so when you're finished, click Preview to see the results, and, if you like, use another of your domains or buy a new one.
 7. When you're ready to make the changes public, click Publish Site (mobile phone) or Publish (desktop/tablet).

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.