Linking my website pages to my Facebook page

You can no longer use Website Builder v6 to link new or draft website pages to Facebook. Existing website pages that you've already linked to Facebook are not affected, and you can still update them.

Note: To have those existing website pages display properly on Facebook, your site needs to have an SSL Certificate installed. That's what generates the https at the beginning of a web address. (Learn more about Secure Socket Layer certificates.)

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.