Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Linking Payees to Your CashParking Account

CashParking accounts pay you for ads that display on your domain. If you aren't sure how all that works, check out CashParking FAQ.

The interesting part is getting paid, though. You probably want to get that set up so you can start getting money sent to you. We use a "payee" system to send money to customers; before starting here, we recommend setting up a payee (more info). You'll want to link that payee any time you setup a CashParking account.

Linking Your Payee to Your CashParking Account

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click CashParking.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. Go to the CashParking tab.
  5. From the Settings menu, select Payee Settings.
  6. Select the Payee you want to receive your payments, and then click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.