Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Linux permissions definitions

There are two types of general permissions and three types of advanced permissions you can specify for Linux shared hosting directories. Advanced permissions can be set for both directory users (website visitors) and owners (website administrators).

General Permissions

  • Web Visible: Permits users to browse files and directories through a Web browser.
  • Executable: Permits the execution of scripts.

Advanced Permissions

  • Read: Permits anonymous viewing of directory content through a Web browser. If read permissions are not granted, FTP credentials must be provided to view directory content.
  • Write: Permits anonymous modification of directory contents.
  • Execute: Permits the execution of scripts.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.