List my business on Google

Our Google My Business listings service offers a way to boost visibility for your business by displaying your hours, phone number, and location in Google Search and Maps results. This service is available for GoCentral Business Plus and eCommerce customers within the United States, United Kingdom, Australia and Canada (English).

Note: See Is my business eligible? for details on qualifying for Google My Business.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. When GoCentral opens, look for the List your business on Google card and click Start.
  Click List your business on Google
 3. When asked Which type of business are you?, click the tile that best describes your business.
  Choose business type

  Note: Only businesses with storefronts and local service areas qualify for Google listings. If your site doesn't qualify, you'll see an option to optimize your site's keywords to help it rank higher in search engine results.

 4. Fill out the Google My Business form, including what business category best describes your site, and click Send.
  fill out form, click send
 5. Click the Call [your phone number] button to have a verification code sent to your phone.
  click Call
 6. Enter the verification code you receive by phone and click Send.
 7. If the review team finds your business eligible for listing, you'll receive an email that it's been sent to Google for publishing. There'll also be a card-style message on your site's Dashboard. (At that point, see the Next step article below.)
  click dashboard

  Note: If the review team needs more details you'll receive an email asking you to update your information. If the team finds your business ineligible — you'll see a message about that by going to your site's Dashboard.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.