Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Listing as Fixed-Price Auctions

You can list your item in one of two auction categories: online or fixed-price. Online auctions let shoppers compete for your item through bidding. Fixed-price auctions let you set the price for selling one or more items - these sell instantly. Fixed-priced auctions are subject to eligibility requirements.

In Quick Shopping Cart, you can only list fixed-price auctions if you have a feedback rating of 10 or above.

  • With a quantity of one, you must have a feedback rating of 10 or more.
  • With a quantity of two or more, you must have a feedback rating of 30 or more, and be a registered user for at least 14 days.

Note: Quick Shopping Cart does not support the same listing requirements as eBay. For reference, criteria accepted by eBay are:
With a quantity of one, eBay requires that you be ID Verified, or have a feedback rating of 10. However, if you accept PayPal, your feedback rating can be 5 or more.
With a quantity of two or more, eBay requires that your be ID Verified, or have a feedback rating of 30, and be a registered user for at least 14 days. However, if you accept PayPal, your feedback rating can be 15 or more.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.