Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Loại bỏ hạn chế bộ tiếp sóng SMTP

Với vai trò là biện pháp bảo mật, bộ tiếp sóng SMTP xảy ra khi có một hành vi đáng ngờ từ hộp thư. Nếu bạn bị hạn chế bộ tiếp sóng SMTP, chúng tôi khuyến nghị bạn bảo mật thiết bị và thay đổi mật khẩu của mình. Bạn hãy sử dụng một thiết bị bạn biết để dọn sạch mật khẩu Workspace Email của bạn.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát không gian làm việc. Sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy của bạn (địa chỉ và mật khẩu Workspace Email sẽ không dùng được ở đây).
  2. Bên dưới Tên người dùng, vui lòng chọn địa chỉ email.
  3. Nhập mật khẩu mới trong Thay đổi mật khẩuXác nhận Mật khẩu.
  4. Chọn Lưu.

Một khi mật khẩu của bạn được thay đổi, tốt nhất bạn nên quét thiết bị bị có khả năng bị xâm nhập để xem có bất kỳ vi rút hay phần mềm độc hại nào.

Xem thêm thông tin