Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Locating Your Server's IPv6 Addresses

Warning: IPv6 is only supported on Servers using the Hosting Control Center panel. Before using this article, check to make sure which server control panel you are using.

Note: At this time, we only allocate IPv6 addresses to our Virtual Private Server (VPS) environments.

Your IPv6 addresses display in the IPv6 Address field in the Account Summary area of the Hosting Control Panel.

To Locate Your Server's IPv6 Addresses

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Servers.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. Click Show allocated addresses.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.