Lock down a compromised account

If your GoDaddy account's security is compromised, you should change all of your information in it to prevent them from regaining access.

General account information

To ensure no one else can contact us on your behalf, we urge you to change information we use to validate your account's identity.

You might also want to consider enabling two-factor authentication.

Product-related information

You should change all logins to prevent anyone from access your products. Which logins you should change depends on which products you have:

Domains

You should ensure that your domain's contact information is up-to-date to prevent an invalid transfer of ownership.

Email

Changing your email password prevents anyone from logging in to your email to steal sensitive information or send emails posing as you.

Hosting

You only need to use one of these articles depending on the type of hosting you have.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.