Lock down a compromised GoDaddy account

If your GoDaddy account's security is compromised, you should change all of your information in it to prevent others from regaining access.

Change your passwords and identifiers

To ensure no one else can contact us on your behalf, we urge you to change the information we use to validate your identity.

Change your payment methods

Remove delegate access

Verify your domain contact information

Change login information for other products

You should change all logins to prevent anyone from accessing your products:

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.