Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Log in to my administrator account and manage email accounts

As an administrator, you can set up and manage Workspace email accounts for the people in your organization inside of the Workspace Control Center.

To log in to your own (non-admin) email account, see log in to my email account.

  1. Go to the Workspace Control Center.
  2. Enter your username and password, and click Sign In.
    Click Sign In

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.