Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Log in to my Email Backup Dashboard

If you're a designated admin user, you can view your organization's email backups in the Backup Email dashboard. If you recently created your account, it takes up to 24 hours to enable a new Backup Email dashboard.

  1. Open your Backup Email dashboard.
  2. Enter your Office 365 email address.
  3. Enter your Office 365 password on the GoDaddy Office 365 login page.
  4. Click Sign In. If this is your first time signing in, click Accept to give the Backup Email dashboard permission to sign with your Office 365 account.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.