Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Log in to my Email Backup Dashboard

To view your backed up email, you need to log in to your GoDaddy Backup Email dashboard.(Learn more About the Backup Email Add-on)

Note: It takes 24 hours to enable a new GoDaddy Backup Email account. If you've just finished setting up your account, you won't have access for 24 hours until the account is fully enabled.

  1. Click the Backup Email account link.
  2. Enter your Office 365 email address.
  3. Enter your Office 365 password on the GoDaddy Office 365 login page.
  4. Click Sign In.

    Note: If this is your first time signing in to your Backup Dashboard, you'll need to click Accept to give Backup Email dashboard permission to log in as your Office 365 account.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.