Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Log in to my GoDaddy account with a security key

After you set up a hardware security key to use with two-step verification (2SV), here's how to log in to your account using that key.

  1. Log in to your GoDaddy account. We'll prompt you to connect your security key.
  2. Connect your security key to your device and press its button. We'll verify your key and log you into your account.

What if I set up my hardware security key... but I don't have it with me?

If that's the case, no worries! We'll use your backup method instead.

  1. Log in to your GoDaddy account. When you're prompted to connect your security key, click I can't access my security key.
  2. Select your authentication app from the list.
  3. In the Verification code field, enter the 6-digit code from your app and click Verify. We'll verify the code and log you into your account.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.