Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Log in to my GoDaddy Office 365 Dashboard

Note: The following article applies to GoDaddy account holders. All other users, please see Sign in to Office online or Outlook.com for more information.

The GoDaddy account owner can add or remove user mailboxes, as well as update passwords for any user. This is done in the GoDaddy Office 365 Dashboard.

  1. Login to your GoDaddy account.
  2. Click My Products to get to the products page.
  3. Scroll down to Email & Office.
  4. Click Manage All next to Email & Office.

Next step

More Info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.