Log in to my Microsoft Office 365 account

After you set up your Office 365 email address, you can access your webmail and other Office applications online. Follow the steps below to sign into your Microsoft Office 365 portal.

  1. Go to the GoDaddy Microsoft Office 365 log in page.

    Note: You can also go to email.yourdomain.tld to get to this page. For example, if your email domain is coolexample.com, you can go to email.coolexample.com to log in.

  2. Enter your Email address and Password.
    Click Sign In
    Required: This is the email address you set up for the specific Office 365 mailbox. This is NOT the email address for your GoDaddy account.
  3. Click Sign In.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.