Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Log in to my Microsoft Office 365 email account

After you set up your Office 365 email address, you can login to your email, and other Office applications, online in the Microsoft Office 365 portal.

  1. Go to the GoDaddy Microsoft Office 365 log in page.
  2. Enter your Office 365 email address and password. (Your GoDaddy login credentials will not work on this page, you must use your Office 365 login info.)
    Click Sign In
  3. Click Sign In.

Alternatively, you can also go to email.yourdomain.tld to get to this page. For example, if your email domain is coolexample.com, you can go to email.coolexample.com to log in.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.