Trợ giúp

Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Log in to my server

Logging in to your server depends on its operating system and whether or not you have a control panel installed on it:

Hệ điều hành How to access...
Linux Kết nối với máy chủ của bạn hoặc tài khoản lưu trữ được chia sẻ với SSH
Windows Kết nối qua Máy tính từ xa (RDC) vào máy chủ Windows của bạn
Bảng điều khiển Access URL Default Username
cPanel cPanel https://your server's IP address:2083 n/a (no default)
WHM https://your server's IP address:2087 gốc
Plesk https://your server's IP address:8443 quản trị

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.