Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Log in to phpMyAdmin in Plesk hosting

phpMyAdmin lets you manage MySQL databases. You can change database values, run queries, and create, view and modify your database structure.

Note: Before modifying it, you should always back up your database.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. Click Plesk Admin.
  5. Click Databases.
  6. Click the database you want to use.
  7. In the Tools section, click Webadmin.

Note: Programs like WordPress® and Joomla® provide their own interface for modifying most aspects of a database. If you are using one of these programs, you probably don't need to use phpMyAdmin to manage the database unless specifically instructed to.

For more information about working with phpMyAdmin once you're logged in, visit phpmyadmin.net.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.