Log in to the Email Backup Dashboard

  1. Go to https://godaddy.backupmycloud.com.
  2. Enter your Office 365 email address. When you change focus to the password field, you will be redirected to a GoDaddy log in page.
  3. Enter your password on the GoDaddy page.
  4. Click Sign In.

    Note: If this is the first time you've signed in to your Backup Dashboard, you'll need to click Accept to give Backup Dashboard permission to log in as your Office 365 account.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.