Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Log in to the GoDaddy Office 365 dashboard

Note: The following article applies to GoDaddy account holders. All other users, please see Log in to my Microsoft Office 365 email account for more information.

As the GoDaddy account holder, you have two different places that you can log in to, and manage your Office 365 accounts. You can go to the GoDaddy Office 365 Dashboard or the Microsoft Office 356 portal. While your email and other apps can be accessed from the Microsoft portal, there are a few tasks that can only be performed from within the GoDaddy Dashboard. These tasks include:

  • Add or delete users
  • Update passwords for users
  • Update or confirm your DNS settings

From the GoDaddy Dashboard, you will also have access to your Microsoft Office 365 portal and the Office Download Center, to get your desktop apps.

Next step

More Info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.