Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Log in to WordPress Design

To see or change your WordPress site, you’ll first need to log into it.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Select WordPress Design.
  3. Next to the website you want to access, select Manage.

    Note: You can also log in to your WordPress site at: http://"your WordPress domain name"/wp-admin. If you can't remember your password, use this WordPress page to reset it.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.