Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Log in to your Pro account

After you sign up to be a GoDaddy Pro, there are a couple of ways you can log in and quickly get to your Pro Dashboard.

  • Go to pro.godaddy.com and log in with your GoDaddy credentials.
  • Or, if you’re already logged in to the main GoDaddy site, click your name in the upper right-hand corner and select Pro Dashboard.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.