Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Log in to your Zen Cart admin

Logging in to Zen Cart's admin to administer your site requires you to find your randomly generated admin URL.

To log in to your Zen Cart admin

  1. In cPanel, click the Application tab.
  2. Click My Applications.
  3. In the section for your Zen Cart installation, click the second URL (highlighted below).

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.