Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Logging In to Get Paid and Online Bookkeeping

If you have a GoDaddy account associated with Get Paid and Online Bookkeeping, you can log in to your Get Paid and Online Bookkeeping account in two ways:

To Log In to Get Paid and Online Bookkeeping at Get Paid and Online Bookkeeping.com

  1. Go to bookkeeping.godaddy.com/login.
  2. Log in using your GoDaddy account credentials.

To Log In to Get Paid and Online Bookkeeping at GoDaddy.com

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list, click Get Paid and Online Bookkeeping.
  3. Next to the plan you want to use, click Manage.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.