Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Lỗi FileZilla: "Chứng nhận của máy chủ không xác định" & ECONNREFUSED

Bạn có thể thấy lỗi dưới đây khi cố gắng kết nối với tài khoản lưu trữ cPanel của mình được chia sẻ với FileZilla (ảnh):

Chứng nhận của máy chủ không xác định. Vui lòng kiểm tra chứng nhận cẩn thận để đảm bảo máy chủ đáng tin cậy.

Tiến hành mà bỏ qua lỗi này sau đó sẽ tạo ra lỗi này (ảnh):

Lỗi: Không thể thiết lập được kết nối dữ liệu: ECONNREFUSED - Kết nối bị máy chủ từ chối

Giải pháp

Để khắc phục lỗi này, bạn phải kết nối qua sFTP hay tắt TLS trong Trình quản lý trang của Filezilla.

Kết nối qua sFTP

Giải pháp này chỉ áp dụng cho các tài khoản lưu trữ dựa trên Linux (thêm thông tin).

Giải pháp này chỉ hoạt động khi bạn đang kết nối với người dùng FTP chính.

 1. Bật SSH trên tài khoản của bạn ( cPanel ).
 2. Trong FileZilla, sử dụng thông tin sau đây để kết nối:
  Trường Nội dung cần nhập...
  Máy chủ sftp: // địa chỉ IP tài khoản lưu trữ của bạn ( cPanel )
  Tên người dùng & Mật khẩu Tên người dùng và mật khẩu của tài khoản lưu trữ
  Cổng 22
cài đặt tls filezilla

Tắt TLS trong Trình quản lý trang

Giải pháp này hoạt động với bất kỳ người dùng FTP nào.

 1. Trong FileZilla, từ menu Tập tin, chọn Trình quản lý trang.
 2. Nhấp vàoTrang mới.
 3. Hoàn thành các trường sau, sau đó nhấp vào Kết nối:
  Trường Việc cần làm...
  Máy chủ Nhập địa chỉ IP tài khoản lưu trữ của bạn ( cPanel ).
  Giao thức Chọn FTP - Giao thức Truyền Tập tin.
  Mã hóa ChọnSử dụng FTP thường.
  Loại Đăng nhập ChọnBình thường.
  Tên người dùng & Mật khẩu Nhập tên người dùng và mật khẩu của tài khoản lưu trữ
cài đặt tls filezilla