Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Lower my cost for 25 or more websites in GoDaddy Pro

When using premium features on a per-website basis in GoDaddy Pro, the monthly price can go up rapidly. For a fixed price, you can activate feature bundles to lower your monthly cost for up to 100 websites.

Note: Even though bundles cover a feature for 100 websites, almost all bundles are cost-effective for more than 25 websites (Backup bundle is cost-effective for more than 35 websites).

Here are the bundles that you can activate on your GoDaddy Pro account:
Bundle Name Price
Backups $75/mo
Uptime Monitor $25/mo
SEO $25/mo
White Label $25/mo
Client Reports $25/mo
Security Check $25/mo
Performance Check $25/mo
Link Monitor $25/mo
All-in-one (covers all premium features) $150/mo
  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Home in the left sidebar.
  3. Click your image in the upper-right corner and then click Billing.
    Open settings
  4. Navigate to Bundles and then click Enable below the bundle that you need to activate.

    Note: The premium feature will not be activated on your websites automatically. After enabling a bundle, you need to activate the feature manually on your websites.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.