Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Lưu trữ nhiều trang web trên tài khoản lưu trữ của bạn

Chỉ các tài khoản lưu trữ Sang trọng, Đặc biệt, Không giới hạn, và Tối đa của chúng tôi mới có thể lưu trữ được nhiều trang web. Để biết thêm thông tin, xem Tôi có loại tài khoản lưu trữ nào?

Mặc dù chúng tôi cung cấp các bí danh tên miền không giới hạn trên các tài khoản lưu trữ chia sẻ Cao cấp, Đặc biệt, Không giới hạn và Cốt yếu của chúng tôi, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng dịch vụ lưu trữ chia sẻ cho hơn mười website. Làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến tài nguyên máy chủ và gây cản trở đến hiệu suất.

Để lưu trữ nhiều trang web trên tài khoản lưu trữ của bạn, bạn phải:

  1. Thêm tên miền vào tài khoản lưu trữ của bạn và chọn thư mục cho trang web của mình.
  2. Tải lên các tập tin tên miền của trang web của tên miền vào thư mục bạn chọn.
  3. Trỏ DNS của tên miền vào tài khoản luư trữ của bạn.

Thêm tên miền

Bước đầu tiên là thêm tên miền con vào tên miền bạn muốn sử dụng trong tài khoản của bạn. Để biết thêm thông tin, xem

.

Tải lên trang web vào thư mục bạn chọn

Đây là nơi mà bộ phận hỗ trợ của chúng tôi thấy được hầu hết các vấn đề. Để tránh những vấn đề này, hãy nhớ rằng mỗi website sử dụng thư mục riêng của nó — thư mục bạn chỉ định khi bạn thêm vào tên miền thứ cấp.

Hãy xem ảnh chụp màn hình sau để được giải thích thêm:

hình thu nhỏ

Ảnh chụp màn hình sử dụng tài khoản lưu trữ Web. Nếu bạn sử dụng cPanel hoặc Plesk, cấu trúc tập tin của bạn sẽ trông hơi khác. Ví dụ, tên miền thứ cấp của cPanel đều có một thư mục riêng của nó trong public_html. Mỗi tên miền thứ cấp của Plesk đều có thư mục riêng của nó trong gốc tài khoản lưu trữ.

Để tải lên tên miền thứ cấp của bạn

  1. Kết nối với tài khoản lưu trữ của bạn, hoặc sử dụng FTP File Manager. Để biết thêm thông tin, xem
    .
  2. Duyệt đến thư mục mà bạn đã chọn trong Thêm phần tên miền. Trong ví dụ này, thư mục đó là anothercoolexample.
  3. Tải lên các tập tin vào thư mục đó.

Các tập tin bạn tải lên thư mục đó phải có một tập tin chỉ mục, là tập tin làm cho trang web của bạn được hiển thị. Thông thường, tập tin này được gọi là index.htm hoặc index.html, nhưng có cả những lựa chọn hợp lệ khác. Để biết thêm thông tin, xem

Đó là thông tin bạn cần biết. Hãy nhớ rằng, nếu bạn chỉ thêm tên miền thứ cấp vào tài khoản lưu trữ của bạn, nó có thể mất 24 đến 48 giờ trước khi bạn có thể thấy các thay đổi của bạn trên Internet.

Trỏ DNS của tên miền vào tài khoản lưu trữ của bạn

Nếu tên miền bạn đã bổ sung và tài dịch vụ lưu trữ ở trong cùng tài khoản của khách hàng, thì chúng tôi sẽ tự động cập nhật các máy chủ tên miền để trang web bắt đầu được phân giải trong 24 đến 48 giờ.

Tuy nhiên, nếu tên miền ở trong tài khoản khách hàng khác hoặc nếu đã đăng ký ở nơi khác, thì bạn phải tự cập nhật máy chủ tên của tên miền (thêm thông tin) hoặc địa chỉ IP (thêm thông tin).

Để tìm thông tin sản phẩm, vui lòng xem trang dịch vụ lưu trữ web của chúng tôi.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.