Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Búp bíp bóp… tính toán…tính toán … bắt đầu dãy 42…
Có vẻ như các robot điên cuồng này lại đang làm việc! Chúng đã giành quyền kiểm soát và dịch trang này ra tiếng địa phương của bạn. Các robot này thật sự chỉ có thiện ý trong trái tim kim loại của chúng. Chúng chỉ muốn giúp đỡ bạn! Hãy cho chúng tôi biết các robot làm việc như thế nào, với các nút ở phía dưới trang. Đi đến phiên bản Tiếng Anh

Lưu và xuất Workspace Email bằng Thunderbird

Xuất Workspace Email của bạn bằng Thunderbird trên Mac hoặc Windows. Thư của bạn sẽ lưu dưới dạng tập tin .eml mà bạn có thể tải lên hầu hết các chương trình email, bao gồm cả Outlook.

Trước khi có thể xuất email, bạn sẽ cần:

Bước 1: Xuất email

Bạn sẽ xuất thư từ Hộp thư đến và Hộp thư đi dưới dạng các tập tin .eml riêng lẻ. Ví dụ: nếu bạn có 10 thư, chúng sẽ lưu dưới dạng 10 tập tin .eml. Tạo các thư mục trên máy tính của bạn (như trong Tài nguyên đã tải xuống) để theo dõi các tập tin .eml có trong Hộp thư đến và các tập tin .eml trong Hộp thư đi của bạn.

  1. Mở Thunderbird .
  2. Chọn thư mục Hộp thư đến chứa các thư bạn muốn xuất.
  3. Chọn tất cả thư bạn muốn lưu. Sử dụng Ctrl + A cho Windows hoặc Cmd + A cho macOS.
  4. Chọn và giữ (hoặc nhấp chuột phải) và chọn các thông điệp Save chọn > Định dạng EML.
  5. Chọn thư mục trên máy tính của bạn để lưu thư.
  6. Chọn Mở . Thư của bạn được lưu dưới dạng tập tin .eml trong thư mục, tùy thuộc vào số lượng tập tin, có thể mất vài phút.

Lặp lại cho Hộp thư đi của bạn và bất kỳ tập tin nào khác để lưu và xuất thư của chúng.

Bước 2: Nhập email

Bây giờ email của bạn đã được lưu dưới dạng tập tin .eml, hãy nhập chúng vào Outlook hoặc một ứng dụng email khách khác. Đây là cách nhập tập tin .eml trong Outlook.

  1. Mở Outlook .
  2. Tạo các thư mục mới để lưu trữ thư của bạn từ Workspace Email. Trong Hộp thư đến hoặc Hộp thư đi, chọn và giữ (hoặc nhấp chuột phải) rồi chọn Thư mục mới . Nhập tên thư mục và chọn phím Enter.
  3. Từ máy tính của bạn, mở thư mục nơi bạn đã lưu các tập tin .eml.
  4. Kéo và thả các tập tin .eml vào thư mục Outlook mới của bạn. Các tập tin .eml của bạn sẽ thêm vào Outlook dưới dạng thư mới mà bạn có thể truy cập bất cứ lúc nào.

Bạn có thể sử dụng cùng một loại quy trình để di chuyển các tập tin email đến các chương trình email khác.

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.