GoDaddy Studio Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Lưu bảng màu trong GoDaddy Studio

Bạn muốn tạo sự nhất quán với màu sắc thương hiệu của mình? Nếu bạn lưu một bảng màu, bạn sẽ dễ dàng truy cập vào bảng màu trong các dự án của mình.

Lưu ý: Tính năng này chỉ dành cho người đăng ký PRO trên di động.

  1. Đăng nhập vào ứng dụng GoDaddy Studio của bạn.
  2. Tạo một dự án hoặc chỉnh sửa một dự án hiện có .
  3. Chạm vàoBiểu tượng lớp biểu tượng lớp .
  4. Chạm vào lớp nền.
  5. Trong vành đai màu ở cuối màn hình, hãy nhớ chọn Màu .
  6. Thêm màu vào bảng màu của bạn theo một trong những cách sau:
  7. Trong vành đai màu, chạm vào mũi tên lên ở ngoài cùng bên trái để mở thư viện bảng màu. Bạn sẽ được nhắc lưu màu của mình.
  8. Chạm vào Lưu bảng màu và đặt tên cho bảng màu của bạn.

Để lưu một bảng màu làm bảng màu mặc định của bạn:

  1. Ở bên phải của bảng màu, chạm vào 3 dấu chấm.
  2. Từ menu xuất hiện, chọn Đặt làm mặc định . Bây giờ đây sẽ là bảng màu mặc định cho mọi dự án mới mà bạn tạo.

Thông tin liên quan

Xem thêm thông tin