Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Lý do ngăn chặn được giải thích: Bởi tôi

Bất cứ khi nào bạn chặn thủ công một liên hệ trong tài khoản của mình, liên hệ đó sẽ được thêm vào danh sách bị chặn dưới nhãn Bởi tôi . Đây có thể là những liên hệ mà bạn đã loại bỏ riêng lẻ, bằng cách sử dụng nút trong khu vực người đăng ký của bạn - hoặc toàn bộ danh sách mà bạn đã nhập trực tiếp vào danh sách bị chặn.

Việc này thường được thực hiện nếu ai đó liên hệ trực tiếp với bạn để yêu cầu hủy đăng ký hoặc nếu bạn có danh sách liên hệ không thích hợp để gửi từ nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị qua email khác.

Bước tiếp theo

Xem thêm thông tin