Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Mở bán sản phẩm của tôi

Trước khi có thể sử dụng miền hoặc chương trình của GoDaddy, bạn sẽ cần đăng nhập và mở miền hoặc chương trình đó.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn bằng cách nhấp vào menu biểu tượng hình người ở góc ngoài, phía trên bên phải và chọn Đăng nhập.
  2. Nhập Tên người dùng hoặc Mã số khách hàng, Mật khẩu của bạn, rồi nhấp vào Đăng nhập.
  3. Trong tab Sản phẩm của tôi, hãy tìm hoặc mở phần bạn cần, rồi tìm mục bạn muốn sử dụng.

    Lưu ý: Nếu bạn có GoCentral, hãy sử dụng tab Trang chủ để chọn một trong số những website của bạn, rồi nhấp vào Sửa trang. Để mở bất cứ mục nào khác, hãy nhấp vào Sản phẩm của tôi, rồi xem Bước 3.

  4. Nhấp vào Quản lý bên cạnh mục mà bạn muốn mở.

    Lưu ý: Để áp dụng thay đổi cho tất cả các mục trong một phần, hãy nhấp vào Quản lý tất cả ở đầu phần.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.