Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Mở bán sản phẩm của tôi

Trước khi có thể sử dụng miền GoDaddy hay sản phẩm của mình, bạn cần mở miền đó ra.

  1. Truy cập GoDaddy của bạn trang sản phẩm. Nếu bạn chưa đăng nhập, bạn sẽ được nhắc cần đăng nhập.
  2. Trong danh sách Sản phẩm của tôi, hãy tìm sản phẩm bạn muốn mở và nhấp vào mũi tên biểu tượng mũi tên để mở rộng phần vừa chọn.
  3. Nhấp Quản lý (trên di động, chọn >) bên cạnh mục bạn muốn mở. Hoặc nhấp Cài đặt nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng mục này.

Lưu ý: Để áp dụng thay đổi cho tất cả các mục trong một phần, nhấp vào Quản lý tất cả (trên di động, nhấp vào Tất cả) ở phần phía trên nơi mục hiển thị.

Bước có liên quan

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.