Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Mở khóa miền của tôi


Chúng tôi sẽ khóa miền của bạn để đảm bảo an toàn cho chúng. Các miền bị khóa sẽ không thể chuyển sang nhà đăng ký hoặc tài khoản khác được. Khi bạn thực hiện những thay đổi đối với phần cài đặt của một miền, chẳng hạn cập nhật máy chủ tên miền hoặc thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ tự động mở khóa và khóa lại tên miền. Tuy nhiên, để chuyển tên miền, bạn phải mở khóa tên miền đó.

Lưu ý: Nếu bạn không thể thực hiện được các bước dưới đây, có thể tài khoản của bạn đang bị khóa. Bạn sẽ không thể mở khóa miền trong vòng 60 ngày nếu xảy ra các sự việc sau:

• Đăng ký hoặc chuyển một tên miền
• Cập nhật tổ chức của người liên hệ đăng ký
• Cập nhật tên hoặc họ của người liên hệ đăng ký và tổ chức chưa được đưa vào danh mục

Có vẻ như bạn chưa đăng nhập. Nếu bạn đăng nhập ở trên (dưới Biểu tượng văn bản), bạn có thể bỏ qua một số bước.

  1. Đến trang Cài đặt miền.
  2. Trong trang Cài đặt miền, bên dưới mục Cài đặt thêm, nhấp vào liên kết Chỉnh sửa ngay cạnh Khóa miền.
  3. Nhấp vào nút gạt để Tắt.

Lưu ý: Chờ tối đa 1 giờ để hoàn tất thay đổi.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.