Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Mở khóa miền của tôi để chuyển miền

Trước khi bạn chuyển miền của bạn đến nhà đăng ký khác, bạn sẽ cần mở khóa cho nó. Miền không hợp lệ để chuyển sang nhà đăng ký khác nếu chúng còn trong 60 ngày đăng ký hoặc còn chuyển miền trước đó hoặc nếu một khách hàng chọn áp dụng khóa chuyển 60 ngày sau Thay đổi Người đăng ký

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Trong danh sách miền của bạn, hãy xác định cột được gắn nhãn Khóa.

    Lưu ý: Bạn không thấy cột Khóa? Bạn có thể cần tùy chỉnh hiển thị cột của bạn.

  3. Chuyển đổi biểu tượng từ Bật thành Tắt và mở khóa miền của bạn.
    Nhấp vào để chuyển đổi trạng thái khóa
  4. Cột Khóa sẽ cập nhật để hiển thị Tắt khi miền được mở khóa.

Lưu ý: Chờ tối đa 1 giờ để hoàn tất thay đổi.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.