Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Mở sản phẩm của tôi

Trước khi có thể sử dụng miền GoDaddy hay sản phẩm của mình, bạn sẽ cần mở ra trước trong khu vực Sản phẩm của tôi trong tài khoản của bạn.

  1. Truy cập GoDaddy của bạn trang sản phẩm. Nếu bạn chưa đăng nhập, bạn sẽ được nhắc cần đăng nhập.
  2. Bên dưới Sản phẩm của tôi, vui lòng cuộn xuốngTất cả sản phẩm và dịch vụ của tôi.
  3. Định vị loại sản phẩm bạn muốn mở (ví dụ, Miền hay Dịch vụ lưu trữ Web) và chọn mũi tên biểu tượng mũi tên kế bên tên sản phẩm để mở rộng lựa chọn.

    Lưu ý: Website được mua qua Cửa hàng Ứng dụng Apple hiện tại sẽ không xuất hiện trong Sản phẩm của tôi. Vui lòng mở và chỉnh sửa website với ứng dụng di động của GoDaddy hay dùng cửa hàng ứng dụng trên thiết bị thông minh để quản lý đăng ký của bạn.

  4. Vui lòng chọnQuản lý (trên di động, vui lòng chọn>) kế bên mục nhất định bạn muốn mở. Hoặc vui lòng chọn Cài đặt nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng mục này.
    • Để chỉnh sửa nhiều sản phẩm trong một phần, vui lòng chọn Quản lý Tất cả (trên di động, vui lòng chọn Tất cả) ở phía đầu trang. (Tính năng này có thể không khả dụng cho tất cả sản phẩm.)

Bước có liên quan

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.