Mở Trình quản lý WebHost (WHM)

Bạn có thể mở Trình quản lý WebHost trực tiếp từ trình duyệt web.

  1. Mở trình duyệt web và truy cập vào https://yourserverip:2087, trong đó yourserverip là địa chỉ IP máy chủ của bạn.
  2. Để Tên người dùng đặt là "root", nhập Mật khẩu của bạn rồi nhấp vào Đăng nhập.

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.