Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Mã số khách hàng của tôi là bao nhiêu?

Mã số khách hàng cũng là một cách xác nhận danh tính khi bạn liên hệ với Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy. Bạn không cần dùng mã số khách hàng để đăng nhập và mã này khác với Mã PIN hỗ trợ của bạn.

  1. Vui lòng truy cập GoDaddy Đăng nhập & mã PIN của GoDaddy. Bạn có thể được nhắc đăng nhập vào.
    • Nếu không thể đăng nhập vào và chỉ cần Số khách hàng, bạn vui lòng hoàn tất Thủ tục quên tên người dùng để thấy cả tên người dùng và số khách hàng của bạn.
  2. Mã số khách hàng của bạn hiển thị ở phần Thông tin đăng nhập.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.