Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Mac Address Book: Add contacts

To get your contacts from the Mac Address Book or Contacts app into your subscribers, you'll first need to save them in a VCF, or vCard File, on your computer. Then you can import this file into your GoDaddy Email Marketing account.

Export vCard from Address Book or Contacts app

 1. You'll need to have the contacts that you want to import in their own group. You can create a new group in your Address Book, if you need to, by selecting File and then New Group.
 2. On the File menu choose New Group.

 3. Drag contacts from your list on the right into that new group in the left sidebar to add them.
 4. Drag contact onto group to add.

 5. Select the group in the left sidebar. Then:
  • Drag the group to your computer's desktop to create a single VCF containing all your contacts for that group
  • Or right-click, ctrl+click, or two-finger-click on the group and choose Export group vCard... and save the VCF wherever you want.
  • Choose export from the alternate click menu on the group.

Import into GoDaddy Email Marketing subscribers

 1. While logged in, select the Subscribers tab at the top of your account.
 2. Click on Add Contacts to reveal the import options.
 3. Make sure you are on the Many at a time tab, and click Browse to find the VCF you just created on your desktop. You can only upload a single file at a time.
 4. Choose the list to import your contacts into:
 5. Click Add Contacts, and you're done! If you created more than one group VCF, repeat these steps to upload each one.
 6. Note: Keep in mind that only contacts with email addresses will import into your subscribers.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.