Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Mac OS X 10.7-10.9: Generate CSR (Certificate Signing Request)

If you want to a install an SSL certificate on your Mac OS X 10.9 server, you need to generate a certificate signing request (CSR) for the URL you want to secure.

To Generate a CSR with Mac OS X 10.7-10.9

  1. On the Mac, launch Server.
  2. Click Certificates on the left.
  3. Click +.
  4. Click Next.
  5. Complete the on-screen fields, and then click Next
  6. Either copy the CSR that displays, or click Save and save the file locally.

Next step

You can use this CSR to either request a new certificate or rekey an existing certificate.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.