Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Mac OS X 10.9: install a certificate

After you have successfully requested a certificate, you need to install the certificate files we provide on your server.

To Install an SSL Certificate with Mac OS X 10.9

  1. Download your certificate's files — you can use the files we offer for Mac OS 10.6 (more info).
  2. On the Mac, launch Server.
  3. Click Certificates on the left.
  4. Double-click the common name of the certificate you requested.
  5. Click and drag the certificate and bundle files into the Certificate Files section.
  6. Click OK.

This installs the certificate on your server. To verify its installation, you should see your certificate's common name listed in the Settings menu.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.