Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Mailing status icons

All Mailing Statistics have a quick reference icon. GoDaddy Email Marketing displays these icons in the subscribers area; on the emails received tabs for each contact, and also in the suppressed list. Let's cover each mailing status icon below:

Mailing Status Icons:

Sent

The mailing was sent to this contact.

Accepted

The mailing was successfully accepted by the contact. No other information is available at this time.

Engaged

The mailing was viewed, clicked, or shared by the contact. Each engaged type has its own icon as well:

  • viewed

The contact viewed the mailing by downloading images.

  • clicked

The contact clicked a link in the mailing. You can click the url listed to find out more details.

The contact shared the campaign using a social share option, or the forward to a friend tool.

The social share icons also have individual share icons:

  • The contact shared the campaign on Facebook
  • The contact shared the campaign on Twitter
  • The contact shared the campaign on Pinterest
  • The contact shared the campaign on Google +

Bounced

The mailing did not deliver successfully to the contact. For more on bounces and what they mean, click here.

Marked As Spam

The contact clicked the "mark as spam" or "report spam" button in the inbox. These contacts are automatically suppressed. Read more here: Suppression reason explained: Marked as spam

Unsubscribed

The contact unsubscribed from the email. These contacts are also automatically suppressed.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.