Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Maintaining Your Account

Account Information

Things change. The seasons. The color of your hair. The Dow Jones Industrial Average. And, sometimes, your address.

Like everyone else, when your (physical or email) address changes, we need to know. There are two important things you need to update whenever this happens:

Account Access

Your relationships might also change. We recommend being cautious when you give others access to your accounts. To help maintain your security, we offer a tool to help you share access to your account with others (without exposing your password. You can find more information about it in Invite a delegate to access my GoDaddy account.

If you want to, you can also change your password on a whim. We recommend making it strong.

With all of these tools, you should have no problem maintaining a healthy, happy account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.