Make calls using the dialer

Aside from accessing your contact list, you can make phone calls using the traditional dialer.

Note: When you make a call with the SmartLine app, your personal number will not appear on the recipient's caller ID. They will see your SmartLine phone number.

 1. Log into the GoDaddy SmartLine mobile app.
 2. Tap the Action (Plus sign) Button.
  Tap Action Button
 3. Press the Dialer button.
  Tap dialer
 4. Using the keypad, enter the phone number you would like to call.
 5. Tap the Phone button to send the call.
  Tap send
 6. Note: On iOS devices, you will be asked to confirm that you want to make a call. Press Call to continue.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.