Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Make campaign text bold

GoDaddy Email Marketing uses something called Markdown, to format text. But there's a button you can use, to make your text bold.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. Click Campaigns.
 3. Click Compose to create a new campaign, or Edit under any existing campaign.
 4. Add a module with a text block, or click inside an existing text block.
 5. Highlight the text you want to make bold.
 6. Click the B at the bottom of your text module.
  Highlight text and click B
 7. Two asterisks will appear on each side of your text. This means the text will be bold, when you preview it.
  Two asterisks around text make it bold
 8. Click Preview at the top of the module, to show the bold text.
  Click preview to see bold text
 9. Click Save at the top or bottom of the page.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.