Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Make campaign text italic

You can make the text in your GoDaddy Email Marketing campaign italic, with a button in your text module.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. Click Campaigns.
 3. Click Compose to create a new campaign, or Edit under any existing campaign.
 4. Add a module with a text block, or click in any existing text block.
 5. Highlight the text you want to italicize.
 6. Click the I at the bottom of the text module.
  Highlight text and click I
 7. Two underscores will be added to each side of your text. This means that text will be italicized when you preview.
  Underscores around text will show italics
 8. Click the Preview button at the top of the text module.
  Preview italic text
 9. Click Save at the top or bottom of the page.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.